Walne zgromadzenie LPS

wspolne1

Walne zgromadzenie LPS

2 paź, 2014
admin

Podczas gdy większość z nas w piątkowy wieczór rozpoczynała weekendowe lenistwo, na taki krok nie mogli pozwolić sobie członkowie LPS-u. Osoby te spotkały się podczas walnego zebrania, w trakcie którego dokonano wyznaczenia celów na najbliższe miesiące oraz podsumowania dotychczasowych działań.

Członkowie LPS-u czyli stowarzyszenia, które – jak wskazują jego założyciele – jest alternatywą dla tych, którzy nie chcą działać w partiach politycznych lub zawiedli się na propozycjach innych stowarzyszeń o ambicjach politycznych, zebrali się w piątkowe popołudnie w klubie Tęcza. Na przewodniczącego walnego zebrania wybrany został Władysław Karski, gdyż – jak zauważył Romuald Antosik – „lubi dużo mówić”.

W ten oto sposób już sam początek przebiegu obrad LPS-owców pokazał, że będą to rozmowy prowadzone w miłej i swobodnej atmosferze, które spożytkowane zostaną na pozytywną mobilizację. Jak można było usłyszeć podczas walnego zgromadzenia z ust panów Antosika i Karskiego, celem LPS-u jest zapoczątkowanie zmian, które przysłużą się miastu i powiatowi. Z tego powodu osoby tworzące stowarzyszenie muszą wyzwolić w sobie energię, która „przelana” zostanie na ludzi, gdyż po to, aby Turek się „nie zwijał”, potrzebna jest wymiana polityczna i pokoleniowa.lokalne-porozumienie-samorzadowe

Walne było doskonałą okazją do powspominania, czym zajmowali się dotychczas członkowie stowarzyszenia. Jak wskazywano w piątek, radni miejscy LPS-u sprzeciwiali się utworzeniu PGO i oddaniu jej gospodarki odpadami na 20 lat, a także zgłosili własny projekt uchwały dotyczący obniżenia stawek opłat za śmieci. LPS-owcy otworzyli także swoje biuro, zażądali natychmiastowego złożenia mandatu radnego przez R. Bartosika w konsekwencji jego awansu na stanowisko dyrektora PGKiM, czy też rozpoczęli pracę nad Kartą Dużej Rodziny.

Podczas walnego zgromadzenia można było usłyszeć, że LPS jest formacją w znacznym stopniu odmienną od innych lokalnych stowarzyszeń i struktur rozmaitych partii. Jak zauważyła chociażby Mariola Kadrzyńska-Siwek, LPS zorganizował wprawdzie wydanie paczek świątecznych dla dzieci, ale uczynił to bez medialnego szumu, nie robiąc sobie wzorem innych ugrupowań mnóstwa zdjęć z obdarowanymi. LPS ponadto zorganizował Mikołajkowy Turniej dla najmłodszych „LPS dzieciom” czy też zainicjował akcję „Ruszamy Turek”.
Podczas walnego zgromadzenia członkowie LSP-u jednogłośnie zdecydowali, że stowarzyszenie obiera takie kierunki działania, jak propagowanie idei samorządowej wśród mieszkańców, a także idei zdrowego stylu życia, aktywizacja działań członków, wspieranie i organizowanie akcji charytatywnych itd.

Źródło: Turek.net.pl / AW